himayət

himayət
<ər.> klas. bax himayə. <Yusif şah:> Dullara və yetimlərə və şillərə və korlara ianət və himayət göstərilsin. M. F. A..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • himayət — ə. himayə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • himayə — is. <ər.> Birini (daha zəif olanı) qoruma, ona havadarlıq və qayğı göstərmə, qanadı altına alma; himayəçilik. Nənə himayəsində böyümək. – Telli indi bir ilə yaxındı ki, qaynının himayəsində yaşayırdı. S. H.. Aslan <Mansuru> götürüb,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • himayəçi — sif. Himayə edən, hamilik edən, qeydinə qalan; arxa, kömək, himayədar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • himayəedici — sif. Himayə edən, qoruyan, qayğısına qalan; himayəkar. <Burnaşov Vaqifə:> Mərhəmətli çariça sizə də himayəedici əlini uzatmaq istəyir. Xan yalnız bizim himayəmizlə öz taxtında baqi qala bilər. . Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • himayəçilik — is. Birini himayə altına alma, ona havadarlıq göstərmə; havadarlıq, himayədarlıq (bəzən mənfi mənada işlənir). <Yusif Həsrətə:> Gözünün qabağında görmədinizmi ki, himayəçilik bizim kəndin başına nə oyun açdı? B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • himayəkar — <ər. himayə və fars. . . . kar> Özündən zəifi, kiçiyi, köməksizi, acizi himayə etməyi sevən, ona havadarlıq edən, qayğı göstərən. Hər iki bacının gözləri qabağında himayəkar Qulam müəllim bütün varlığı ilə canlandı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • himayəsiz — sif. Himayə edəni, qayğısına qalanı olmayan: baxımsız, adamsız. Himayəsiz uşaq. Himayəsiz qoca …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • himayəkar — ə. və f. himayə edən; himayəçi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • himayədar — <ər. himayə və fars. . . . dar> bax himayəçi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • himayəgah — ə. və f. himayə göstəriləcək yer; daldalanacaq, qorunacaq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”